Yang Wanglong Business รวมเคล็ดลับ โปะหนี้บ้านอย่างไรให้หมดไว

รวมเคล็ดลับ โปะหนี้บ้านอย่างไรให้หมดไว

 

Free Images Photos, Download Free Free Images Stock Photos & HD Images

การที่ต้องเป็นหนี้และมีภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวนั้น อาจสร้างความอึดอัดใจให้กับใครหลายคนอยู่ไม่น้อย เนื่องจากการผ่อนจ่ายค่าบ้านต้องใช้เวลานานหลายปี นอกจากจะต้องคอยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีวินัยทางการเงินแล้ว ยังไม่ควรสร้างหนี้เพิ่มอีกด้วย

แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีอีกหลายวิธีที่จะสามารถโปะหนี้บ้านให้หมดไวขึ้นได้ หากใครไม่อยากแบกภาระเงินต้นและดอกเบี้ยไปอีกหลายปี มาดูเคล็ดลับเหล่านี้และหยิบไปใช้กันได้เลย!

 

เคลดลับโปะหนี้บ้านให้หมดไว

การผ่อนหนี้บ้านนั้นโดยปกติจะแบ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงินต้นและดอกเบี้ย ที่ผู้กู้จะต้องจ่ายให้ครบจำนวนในแต่ละงวดแบบไม่ขาดไม่เกิน โดยเฉพาะในช่วงที่แรกที่เริ่มผ่อนจ่ายหนี้บ้านที่จะเป็นการชำระค่าดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ แต่ข้อดีคือเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หากมีกำลังในการจ่ายมากจะสามารถลดทั้งอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินต้นด้วย ดังนั้น เคล็ดลับของการใช้หนี้บ้านให้หมดไวที่สุด นั่นคือ การโปะหนี้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 

วิธีที่ 1 โปะหนี้บ้านให้เกินยอดทุกงวด

ตามปกติแล้วธนาคารจะกำหนดตารางผ่อนชำระหนี้เอาไว้ในแต่ละงวดตามจำนวนปีที่ผ่อน ซึ่งจะรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น หากในแต่ละงวดต้องชำระค่างวดเป็นจำนวน 25,000 บาท แต่หากสามารถโปะหนี้บ้านเพิ่มได้เป็น 30,000 บาทต่อเดือน จะช่วยให้ลดจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยลงได้มากขึ้น จึงทำให้ระยะเวลาในการผ่านบ้านสั้นลงและปิดหนี้บ้านได้ไวขึ้นนั่นเอง

 

วิธีที่ 2 หาจังหวะโปะหนี้บ้านช่วงดอกเบี้ยขาลง

วิธีนี้ผู้กู้จะต้องศึกษาเงื่อนไขของธนาคารมาอย่างดี รวมถึงสถานการณ์การเงินในประเทศ ณ ขณะนั้นที่อาจะทำให้ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยธนาคารส่วนใหญ่มักจะให้ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในอัตราคงที่ในช่วง 3 ปีแรก ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาทองสำหรับการโปะหนี้บ้านที่จะสามารถลดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงปีถัด จึงทำให้สามารถปิดหนี้บ้านได้ไวกว่ากำหนด

 

วิธีที่ 3 ใช้เงินก้อนโปะหนี้บ้าน

การใช้เงินก้อนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการโปะปิดหนี้บ้านให้หมดไวขึ้น ซึ่งเงินก้อนนั้นอาจสามารถชำระหนี้บ้านไปหลายงวดในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อเงินต้นและดอกเบี้ยลดลงไปได้หลายงวด จึงทำให้งวดที่เหลือมีจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระลดลง อีกทั้งยังสามารถโปะหนี้บ้านเกินยอดได้มากขึ้นและทำให้ร่นระยะเวลาผ่อนหนี้บ้านไปได้อีกหลายเดือน

 

เคล็ดลับปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

หากใครที่ผ่อนหนี้บ้านมานานเกิน 3 ปีแล้ว ในช่วงปีหลังจากนั้นดอกเบี้ยมักจะถูกปรับจากดอกเบี้ยคงที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวจึงทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งอีกเคล็ดลับที่นอกเหนือจากการโปะหนี้บ้าน นั่นคือ การปรับโครงสร้างหนี้ โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 

  1. การขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม หรือ Retention

หากผ่านชำระได้ครบ 3 ปี หรือตามที่ธนาคารกำหนดว่าสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้ใหม่ หากมีประวัติชำระหนี้ดี จ่ายตรงเวลาและผ่อนชำระครบ ธนาคารอาจอนุมัติลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ โดยสามารถเข้าไปติดต่อกับธนาคารที่ได้ยื่นกู้สินเชื่อไว้ได้โดยตรง

  1. การรีไฟแนนซ์ หรือ Refinance

หากใครที่ไม่มีกำลังพอที่จะโปะหนี้บ้านได้ วิธีการรีไฟแนนซ์จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยจะเป็นการขอสินเชื่อจากธนาคารแห่งใหม่ เพื่อนำเงินที่ได้ไปโปะหนี้บ้านที่กู้ไว้กับธนาคารเดิม ซึ่งจะได้รับประโยชน์ที่ดีกว่า เช่น อัตราดอกเบี้ยต่ำลง มีเงื่อนไขการผ่อนที่ดีกว่า อีกทั้งอาจได้ส่วนต่างจากสินเชื่อก้อนใหม่เอาไว้ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

 

หากใครที่กำลังอดทนกับการผ่อนหนี้บ้านมาอย่างยาวนานและจ่ายค่างวดได้อย่างไม่ขาดบกพร่องจนได้ชื่อว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดี แต่หากช่วงปีหลังมีภาระหนี้ที่หนักเกินไปสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้โปะหนี้บ้านให้หมดได้ไวขึ้นได้ แต่หากอยากเพิ่มทางลัดในการปิดหนี้บ้านให้ไวและได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น สามารถขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ได้ที่ Rabbit Care มีเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง